ภาพกิจกรรม l การแสดงผลงาน สาขาวิชาการออกแบบ


นิทรรศการ l งานสร้างสรรค์ l งานวิจัย l บริการวิชาการ

Image 01

Thailand Research Expo

Image 01

The Toys Exhibition

Image 01

The Spirit of ASEAN

Image 01

My Work Space

Image 01

Tie dye Workshop

Image 01

Basketwork Workshop

Image 01

Brand&Package

Image 01

Silk screen

Image 01

Terracotta Workshop

Image 01

Creative Product

Image 01

OpenHouse

Image 01

Decoupage

Image 01

Souvenir Design
>>

 

Art&Design นิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ

Image 01

Art&Design 8

Image 01

Art&Design 7

Image 01

Art&Design 6

Image 01

Art&Design 5

Image 01

Art&Design 4
 

Image 01

Art&Design 3

Image 01

Art&Design 2

Image 01

Art&Design 1