ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบ


Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

Image 01

 

Image 02

บริษัท ฮุ้ย เฉิน การพิมพ์ จำกัด

เลขที่ 116/16 9 ทรัพย์โสภณ เทพารักษ์ บางปลา
บางพลี สมุทรปราการ 10540

 

Image 03

บริษัท โนว่าเทเล กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 34 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500‎

 

 

 

Image 03

บริษัท Imagimax

เลขที่ 50 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี แขวงยานาวา กรุงเทพฯ 10120