• ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์

  วิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  ข่าวสาร

  ข่าวสารล่าสุด

  ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
  เพิ่มเติม

  รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล อาจารย์สาขาวิชาเกษต
  เพิ่มเติม

  ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ อาจารย์สาข
  เพิ่มเติม

  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  เว็บบอร์ด