ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โควตา 2560

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์**
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (โควตา)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 11
เวลา 9.00 - 10.30 น. สอบข้อเขียน
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
[รายละเอียด](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ตุลาคม 2559
ไฟล์แนบ : รายชื่อผู้สมัคร โควตา 2560.pdf
ทั้งหมด