ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ ฟรี!

**ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559

สมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี ทุกโครงการ


โพสต์เมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559
ไฟล์แนบ : โครงการบริการวิชาการ 60.pdf
ทั้งหมด