รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
ได้รับรางวัลที่ 1 (First Prize)

ใน [INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL YMITTOS 2016 FOR REFUGEEISM & IMMIGRATION](https://www.facebook.com/groups/737436866297438/)

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
ไฟล์แนบ : S__58105860.jpg S__58105859.jpg S__58105861.jpg
ทั้งหมด