อ.โกเมน หมายมั่น ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์โกเมน หมายมั่น
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด