รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2559 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด