แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ให้มารายงานตัวชำระค่าบำรุงการศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐–๑๒.๐๐น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*** ให้นักเรียนนำใบเสร็จรับเงินที่นักเรียนได้มาชำระค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ****

โพสต์เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ : เอกสารแนบ แจ้งนักเรียน.pdf
ทั้งหมด