ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันครู ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับอาจารย์ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประพฤติดีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดี

โพสต์เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ : 20170116_102726.jpg 20170116_103140.jpg 20170116_103122.jpg 20170116_103724.jpg 20170116_103025.jpg
ทั้งหมด