นายกาสัย แก้วสม คว้าเหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม

**ขอแสดงความยินดีแก่

นายกาสัย แก้วสม

** นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโลยีการผลิตพืช) ชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**คว้าเหรียญเงิน เหรียญแรกให้กับชนิดกีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม**
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2560
ไฟล์แนบ : 16683853_823240337814099_6852402586122978604_n.jpg 16864942_823240461147420_1381317728574087167_n.jpg
ทั้งหมด