นายวีระวุฒ นิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

**นายวีระวุฒ นิพนธ์**

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน **
การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2560
ไฟล์แนบ : 4374.jpg 17626495_10202760542331269_9104234972631766536_n.jpg
ทั้งหมด