ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน ส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์"ให้กับชุมชน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน นำโดย
**ผศ.วีระชาติ จริตงาม** หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสหากรรม,
**ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง** หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
**คณาจารย์ และนักศึกษา**สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของสาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย**สร้างและส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์" ให้กับชุมชนท่าทอง จ.นครสวรรค์ **
ที่มา : https://www.facebook.com/voltp/posts/2134809676535514

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2560
ไฟล์แนบ : 16174869_2134799656536516_4510868927552777881_n.jpg 17191005_2134799966536485_3643878938476626170_n.jpg 17190461_2134799913203157_8687207156148109030_n.jpg 17098705_2134799096536572_5407169112692169829_n (1).jpg
ทั้งหมด