อ.เพียงพิศ ชะโกทอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

โพสต์เมื่อวันที่ : 30 เมษายน 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด