ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**
**ขอแสดงความยินดีกับ**

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"


โพสต์เมื่อวันที่ : 3 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด