กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดจัดงาน

“เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ - จัด “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4” : แนะหลักสูตรที่เปิดสอน - สาธิตการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม - จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ - จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเกม - จัดอบรมบริการวิชาการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และชมงาน “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4” กิจกรรมการแข่งขัน อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ , การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการเกษตรและวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เกมส์ต่างๆ อบรมบริการวิชาการ เช่น การแปรรูปขนมอบจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, อบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายทอดพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/OpenHouse4/index.html)

โพสต์เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด