อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับ 1 และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 หัวข้อ "อัจฉริยะหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ไทยแลนด์ 4.0" เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มา : https://www.facebook.com/INDDragon-NSRU-ROBOT-1823719274534114/

โพสต์เมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
ไฟล์แนบ : 23473005_1969396123299761_3663766615846454312_n.jpg 23621292_1969396216633085_1305098368277331616_n.jpg 23519078_1969396189966421_4831738281340261364_n.jpg
ทั้งหมด