โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ

สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2561

โพสต์เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบ : โครงการนำเสนองานผลงานวิชาการระดับชาติ.pdf รูปแบบวารสารงานวิชาการศิลปะและการออกแบบ.pdf
ทั้งหมด