อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ **ฟรี** ไม่เสียค่าใช้จ่าย

**"เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"**


ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

[**สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี คลิ๊ก**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelVU_T5X0lECiOhVTXMKzLN1n-ONVzCWNRkFDlMy9evLQFdQ/viewform)


โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2561
ไฟล์แนบ : s__2711760.jpg
ทั้งหมด