อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**เชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ**

**"การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"**

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 ชั้น 1

[สมัครออนไลน์](https://goo.gl/forms/OkV6O6micodJKPxw2)

**ผู้เข้าอบรมนำผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอขาย อย่างน้อย 1-2 ชิ้น**

โพสต์เมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด