งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมชมนิทรรศกาลเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน...สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://st.nsru.ac.th/Weekscience/scienceweek61.html

โพสต์เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2561
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด