รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์**


โพสต์เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด