ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

โพสต์เมื่อวันที่ : 16 เมษายน 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด