นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
**ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
ในการประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายอดุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

โพสต์เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563
ไฟล์แนบ : 102818651_2994766677283560_7880480911879185232_o.jpg 101986595_2994762047284023_2447454885700965924_o.jpg 103275079_2994759900617571_4554399984747806212_o.jpg 103133870_2994761600617401_7748173437282382653_o.jpg 103280579_2994760470617514_8370799296469951671_o.jpg
ทั้งหมด