โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบตัดสิน วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่.. [สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ](https://mathnsru.wixsite.com/acedmath5) และติดตามข่าวสารทางเพจ Facebook [สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ NSRU](www.facebook.com/MathStatNSRU/)

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2563
ไฟล์แนบ : ชิงถ้วย.jpg
ทั้งหมด