รศ.ดร.ธวัช พะยิ่ม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม

คณบดีคณะเทคโนฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด