ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อยู่หนู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาทัศนศิลป์

โพสต์เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2563
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด