นักศึกษาสาขาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารองอันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

**ร่วมกับ โฮมสเตย์บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี**

คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

The best Practice ชุมชนต้นแบบ
ในโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
งานแถลงผลความสำเร็จ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ที่มา : https://www.facebook.com/bee.byhand
https://aec-tv-online2.com/?p=591207

โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2563
ไฟล์แนบ : 127534277_236421671149915_3908078833256168565_n.jpg 127990862_236422341149848_1597723251219544703_n.jpg 127889725_236421694483246_3495600955232075317_n.jpg 128928056_236421637816585_684304309742268264_n.jpg 128014351_236422401149842_3467664783949037600_n.jpg 127855582_236422364483179_8951432915740236397_n.jpg 128062408_236422317816517_8301827840648015588_n.jpg
ทั้งหมด