ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”
รุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 3-4 เมษายน 2564
รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 5-6 เมษายน 2564
สถานที่จัดอบรม อาคาร 6 อาคารแปรรูปอาหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เบล เบอร์โทร 097-1474021
สมัครออนไลน์ตามลิงค์ : https://forms.gle/YtrjTvfUavR9tXSE9
หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น**

โพสต์เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด