ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)”
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564
สถานที่จัดอบรม อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุกัญญา เบอร์โทร 089-7116988
หมายเหตุ** รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น**

โพสต์เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด