ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้

**แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้ เรื่อง ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Youth Health Literacy) แก่เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ผ่านระบบทดสอบออนไลน์จำนวน 3 หัวข้อการเรียนรู้
- แบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนน
- แบบทดสอบเรื่องผลกระทบจากการเล่นพนัน-พนันออนไลน์
- แบบทดสอบเรื่องภัยจากบุหรี่และกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า**
ตามลิงค์ https://tyiquiz.com/home.html

**หมายเหตุ**

- การเข้าอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

- ให้นักศึกษาส่งใบประกาศที่ได้จากการเข้าอบรมทั้ง 3 หัวข้อการเรียนรู้ พร้อมแจ้ง ชื่อ–นามสกุล สาขาวิชา เข้ามาที่อีเมลล์ ait@nsru.ac.th เพื่อเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นักศึกษาที่ส่งใบประกาศเข้าเมลล์แล้ว สามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJe1DoFENfJ3BTb_6S2mtVNzKtOXuWrEPorNytdgH7E/edit?usp=sharing

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด