ประกาศมหาลัยเรื่อง การขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.)ภาคเรียนที่1/2564

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมขานรับนโยบาย กระทรวง อว. และมติ ครม. การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง จากสถานการณ์ COVID-19 ในภาคเรียนที่ 1/2564
✅ ลดค่าเทอม สูงสุด 50%
✅ ขยายระยะเวลาการชำระ
✅ สามารถผ่อนชำระได้
✅ งดเว้นค่าปรับ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง
#ประกาศด่วน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โพสต์เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564
ไฟล์แนบ : ปริญญาตรี_0001.pdf
ทั้งหมด