ผศ.ดร.จักราวุฒิ เตโช ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุฒิ เตโช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด