อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ระดับนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
**ที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบ ระดับนานาชาติ **
**2021 KSBDA Spring International Exhibition Korea Society of Basic Design & Art May 29-June 30. 2021**

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2564
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด