กิจกรรมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรรมสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม

**ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรรมสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม
ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

โพสต์เมื่อวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565
ไฟล์แนบ : 02.JPG 03.JPG
ทั้งหมด