ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดย นำเอกสารมาติดต่อดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด