เปิดรับสมัคร "โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการแปรรูปอาหาร/นวัตกรรมอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2"

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัคร "โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการแปรรูปอาหาร/นวัตกรรมอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2"

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/nsru.ac.th/foodscinsru/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3K7CJAP3Bl2s2cZliUnwn9FxnTHAoym4ICprWi45xH9Go1c9R_RZDIaj8 #สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารNSRU

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด