การส่งต้นฉบับบทความสามารถดำเนินได้ดังนี้ ส่งทาง e-mail เป็นไฟล์ Ms Document เท่านั้น ไปที่ kannika.m@nsru.ac.th

กำหนดส่งบทความส่ง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการผู้ประเมินพิจารณาบทความและส่งกลับ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ส่งกลับกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562


โหลดเทมเพรตโครงการ