รวมผลงานวิจัย l บทความวิชาการ : คณาจารย์ l นักศึกษา
.................................................................................................................

  ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

  -การปรับปรุงคุณภาพข้าวเกรียบกล้วย
  -การแปรรูปมะปรางน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง 
  -แนวทางการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก
  -การเพิ่มมูลค่าผลผลิตปลาน้ำจืดในจังหวัดนครสวรรค์ โดยกระบวนการการผลิตปลาแห้งป่น
  -การพัฒนาคุณภาพฝรั่งอบแห้งปรุงรสของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านเขาดิน
  อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

   

  -การพัฒนาคุณภาพน้ำฝรั่ง ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
  -การแปรรูปลูกชิ้นเสริมใยอาหารจากกากถั่วเหลือง
  -การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดนัทเสริมใยอาหารจากกากถั่วเหลือง
  -GMP&ISO 2200

  .......................................................................................................................


  นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล


  -การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและทาง ประสาทสัมผัส
  ของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์เสริมแครอท Physical and Sensory Characteristics of frankfurter formulated with carrot
  -การใช้เต้าหู้แข็งทดแทนเนื้อหมูในแพตตี้ Used of hard tofu to replace pork in patty

   


  .......................................................................................................................

  นางสาวพรพรรณ จิอู๋

  -ผลการพรีทรีทเมนท์ด้วยไมโครเวฟต่อการทำฝรั่งอบแห้งด้วยวิธีการออสโมซีส
  (ปัญหาพิเศษปี 2548) Effect of microwave pretreatment on osmotic dehydration
  of dehydrated guava
  -การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผลไม้กวนด้วยเครื่อง Forming Extruder (วิทยานิพนธ์ปี 2553) Study of Appropriate Conditions for Fruits Paste Forming
  by Forming Extruder

   

  - “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปสับปะรดกวน โดยใช้เครื่อง Forming Extruder”  การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม เกษตร แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10
  ประจำปี 2552 สถานที่ มหาวิทยาลัย สุรนารี