กิจกรรมทั้งหมด


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning
28-29 มิ.ย.2561

อบรมศิษย์เก่า "การตลาดออนไลน์สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
16-17 มิ.ย.2561

ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560
17-ส.ค.-60

ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
17-ส.ค.-60

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"
24-มิ.ย.-60

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารการตลาดออนไลน์"
3-มิ.ย.-60

กิจกรรม Photo Club เทคโนฯ
12-มี.ค.-60

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2557-2558
4-6 มกราคม 2560

สาขาวิชาการออกแบบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่" เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า
14-พ.ค.-59

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปี 2558
17-19 ตุลาคม 2558