ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกีฬา ประเพณีชิงธง งานเลี้ยงต้อนรับเกษตรรุ่น 29 และวิทย์ฯ อาหาร
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก เปิดรับอาสาสมัคร รุ่นที่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ http://www.volunteerspirit.org
9 อาชีพที่ขาดแคลนหนัก มีงานรอเพียบ อ่านเพิ่มเติม # http://blog.eduzones.com/moobo/179932
ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการ "การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และไม้ดอกไม้ประดับ" โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้องค์พระพิรุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หน้าลานพระพิรุณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LnwShop" ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1112
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน"
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ
มอก. คืออะไร มอก.เป็นคำย่อมาจาก”มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ที่มา : http://showmocyc.com/tisi/361
เชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วม โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สามัคคี วิถีพุทธ"
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมัก" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 (ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 [รับสมัครจำนวน 30 คน]