ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกีฬา ประเพณีชิงธง งานเลี้ยงต้อนรับเกษตรรุ่น 29 และวิทย์ฯ อาหาร
โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก เปิดรับอาสาสมัคร รุ่นที่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ http://www.volunteerspirit.org
9 อาชีพที่ขาดแคลนหนัก มีงานรอเพียบ อ่านเพิ่มเติม # http://blog.eduzones.com/moobo/179932
ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการ "การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และไม้ดอกไม้ประดับ" โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้องค์พระพิรุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หน้าลานพระพิรุณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2560

ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"
24 มิถุนายน 2560