ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LnwShop" ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1112

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LnwShop" ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1112

เอกสารแนบ