ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้องค์พระพิรุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หน้าลานพระพิรุณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้องค์พระพิรุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ หน้าลานพระพิรุณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี

เอกสารแนบ