วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกีฬา ประเพณีชิงธง งานเลี้ยงต้อนรับเกษตรรุ่น 29 และวิทย์ฯ อาหาร

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกีฬา ประเพณีชิงธง งานเลี้ยงต้อนรับเกษตรรุ่น 29 และวิทย์ฯ อาหาร

เอกสารแนบ