สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมัก" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 (ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลิตภัณฑ์อาหารหมัก" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 (ฟรี..ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เอกสารแนบ