สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559

เอกสารแนบ