ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน : 61-0176 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาศึกษา 2560 เข้าอบรมการใช้ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online : - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ : 61-b0022 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2018 : 60-1623 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต : 60-1621 เชิญชวนนักศึกษาฝึกงาน ณ ที่ทำการปกครอง อ.พรานกระต่าย : 60-1514 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 : 60-0746 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนทิสโก้ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0730 ส่งข้อมูลการเกณฑ์ทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี กระทรวงกลาโหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 : 60-1364 รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพ พนักงานประกันคุณภาพ : 60-1353 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกงาน : 60-1317 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ : 60-0577 ขอให้รับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา : 60-0576 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ : 60-1173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีช รีสอร์ท รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ : 60-1172 ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 4 : - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 : 60-0539 การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ : 60-1152 การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ : 60-1151 โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (Online) หลักสูตร CEFR : - รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา : 60-1110 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางาน : 60-1054 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ เดือนาิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 : 60-0492 การเปิดจองรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 : 60-0483 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA Mascot Contest 2017 (กรณีขยายเวลารับผลงานประกวด) : 60-1044 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการเรียนการสอนและฝึกภาษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Speexx) : 60-0445 โครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน "สื่อศิลป์ ปี 5 ตอน Human Rights / แลต๊ะ แลใต้" : 60-0937 การแข่งขันสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Commercial Clip) : 60-0935 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0934 เชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี เถ้าแก่ขั้นเทพ : 60-0933 รับสมัครนักศึกษาสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 : - ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 32 : 60-0541 โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" : 60-0540 การสอบประกันคุรภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 : 60-0146 โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย : 60-0175 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2017" : 60-0064 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 : 60-0147 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 7 ปี 2560 : 60-0042 โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปี 9 : 60-0025 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 : 60-0009 โครงการพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ : 60-0008 ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน / ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย : 60-0001 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน : 60-0005 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 : 59-1454 ขอเชิญรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : 59-0800 เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : 59-1438 เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : 59-1437 แจ้งแนวปฏิบัติในการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : 59-0776 รับสมัครสอบชิงทุนประจำปี 2560 : 59-1386 ขอเรียนเชิญชมภาพยนต์ New Year s Gift : 59-1384 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 2559 : 59-0756 ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : 59-1361 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : 59-1362 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา : 59-1359 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา : 59-0723 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใช้ระบบคำร้องออนไลน์ : 59-0710 โครงการ "ส่งเสริมความรู้สู่อุตสาหกรรม 4.0 และ Industrial Robot เต็มรูปแบบ" : 59-1230 เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF : 59-1225 เชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. : 59-1219 เชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 : 59-1216 โครงการ การจัดประชุมวิชาการ "เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1" : 59-1215 กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รหัสนักศึกษา 59) : 59-0641 เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS : 59-1195 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" : 59-1188 กิจกรรมประกวด ภายใต้โครงการลมหายใจไร้มลทิน : 59-1184 เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Music Talent ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 59-1199 บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู๊ดแอนด์เบเกอรี่ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน : 59-1198 แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา คณะเทคโนฯ วันที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 9.00 -11.00น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 : 59-0625 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : 59-1165 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง : 59-1157 การขอรับนักศึกษาฝึกงาน โครงการ "จากนักศึกษาฝึกงานสู่พนักงานต้นแบบ" : 59-1156 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ จัดกิจกรรมประกวดพวงมาลาในวันพิธีถวายราชสักการะในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 : 59-1148 โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 : 59-1139 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 : 59-1135 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา : 59-1132 เชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 59-1125 เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้ารวมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 : 59-1112 บริษัท เอส.พีฟาร์ม จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 10 อัตรา : 59-1092 ขอเชิญร่วมการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น / บริษัทโอเคแมส จำกัด : 59-1033

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นักศึกษาควรรู้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาเข้าห้องสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2559

อาจารย์ที่ปรึกษา