...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ
โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"
อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
เตียมลมอัจฉริยะ

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560
11 ตุลาคม 2560

แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
20 กันยายน 2560