ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำโลชั่นสมุนไพรบ้านพนาสวรรค์ และการทำมาร์คหน้าจากผงถ่านไบโอชาร์ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านพนาสวรรค์ : 19 เม.ย.2565

คณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด : 5 เม.ย.2565

คณะ​ผู้บริหาร ​อาจารย์ ​คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​และ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ ประชุม​ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เพื่อนำเสนอหลักสูตรและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิศวกรรม​การรถไฟ : 5 เม.ย.2565

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การบริการวิชาการ และการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง : 5 เม.ย.2565