...

อาจารย์ภายในคณะไดัรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายปลาสวยงาม ไรน้ำนางฟ้า
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา
กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560
11 ตุลาคม 2560

แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
20 กันยายน 2560

ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
20 กันยายน 2560