...

กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2560
IND.DRAGON NSRU ROBOT Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560
7 กรกฎาคม 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
29 มิ.ย.2560

ประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560
28 มิ.ย.2560