ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอกทำตามพ่อ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่มเพื่อการได้รับมาตรฐานด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ : 20 ม.ค.65

นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ณ ศพจ. นครสวรรค์ ขอขอบพระคุณนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน : 19 ม.ค.65

รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพูดคุยกับ สรพ.ปพ.เจริญชัย เจริญผล เกี่ยวกับ #เทคโนโลยีการจัดการระบบราง ณ สถานีรถไฟปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ : 18 ม.ค.65

ให้คำแนะนำในการจัดทำจักรยานสำหรับดึงน้ำมาใช้ในการอุปโภคในโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ : 17 ม.ค.65