ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 30 : 27 ส.ค.63

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ : 26 ส.ค.63

นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 เรียนปฏิบัติการเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิล ณ ศพจ. นครสวรรค์ : 25 ส.ค.63

การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปี 2563 : 24 ส.ค.63