เชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ของนักศึกษา

เชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ของนักศึกษา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อออนไลน์ จำนวน 2 ประเภทนั้น
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน และประกอบเกณฑ์การให้คะแนน
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อออนไลน์แต่ละประเภทของนักศักษา
ทุกท่านสามารถกดหัวใจ (heart) หรือให้คำแนะนำ (speech bubble) กับนักศึกษาในแต่ละผลงานได้เลยจ้าอ
สามารถดูผลงานของนักศึกษาได้ตามลิงก์ของแต่ละประเภทดังนี้
1. สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
https://padlet.com/yaowarate1/padlet-1ehvy3wwqvct7vje
2. สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางดิจิทัล
https://padlet.com/yaowarate1/padlet-ztmfcoc1nug5zmdp

โพสต์เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด